Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đất khách

Lá cờ đỏ sao vàng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tung bay trên đất khách mặc cho những “Con dời” có gào thét.

Đây là một sự khẳng định về một nhà nước được toàn thế giới công nhận và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế sẽ không thể bị một chế độ nào thay thế.

Video: Công Văn Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *