Chất độc màu da cam – Nỗi đau thể xác và tinh thần của người dân Việt

– Cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam chấm dứt đã hơn bốn mươi năm, nhưng những hậu quả của nó vẫn hằn sâu và nhức nhối. Trong đó, “nỗi đau da cam/dioxin” hằng ngày vẫn hành hạ và dày vò nhiều gia đình Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *