TRỊNH BÁ TƯ LẠI ĐI THEO VẾT XE ĐỔ CỦA CẤN THỊ THÊU

Thời gian qua, cái tên Trịnh Bá Tư (con trai “dân oan” Cấn Thị Thêu) đã nổi lên trong cộng đồng “dân chủ” ở Việt Nam với những phát ngôn ngông cuồng, coi thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội, gây bức xúc, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Theo đó, ngày 5/5/2018 vừa qua, Trịnh Bá Tư đã công khai đăng tải trên trang mạng cá nhân Facebook cho rằng: “Học thuyết cộng sản đã được thực tế chứng minh là sai lầm, những quan chức cộng sản vẫn bám vào học thuyết cộng sản không phải vì chúng tin vào học thuyết này, mà bởi vì chúng muốn duy trì quyền lực độc tôn, để có thể ăn trên ngồi trốc, tham nhũng tiền thuế và cướp bóc tài sản của nhân dân”. Đây là những phát ngôn thể hiện rõ bản chất phản động, cực đoan, quá khích, coi thường sự nghiêm minh của pháp luật và cần bị cả xã hội lên án.

Trịnh Bá Tư xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin trên trang mạng Facebook

Chúng ta đều biết rằng thắng lợi của cách mạng nước ta nói chung, cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua nói riêng, là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Trong đó, một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu là, Đảng đã được “vũ trang” bằng lý luận cách mạng và khoa học nhất của thời đại: chủ nghĩa Mác -Lênin. Do vậy, việc kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành quy luật tồn tại, phát triển của Đảng; là bí quyết thành công của Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác – Lê-nin chính là ở sự chân thực về khoa học, tính cách mạng của nó với mục đích giải phóng người lao động, giải phóng xã hội khỏi mọi áp bức, bóc lột, mọi sự tha hóa, thực hiện một xã hội công bằng, nhân văn và nhân đạo. Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin luôn luôn tỏ rõ sức sống mãnh liệt của mình; với “xương sống” là phép biện chứng duy vật, với “hòn đá tảng kinh tế” là học thuyết giá trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại duy vật về lịch sử mà nội dung cơ bản là lý thuyết hình thái kinh tế – xã hội, vai trò lịch sử của giai cấp công nhân. Một nguyên lý này hay một quan điểm nào đó của chủ nghĩa Mác – Lê-nin có thể bị thực tiễn vượt qua, nhưng về tổng thể, với tư cách là học thuyết cách mạng và khoa học thì nó không mất đi, mà ngược lại, nó còn trường tồn với thời gian. Và thực tiễn lịch sử của thế kỷ XX và thập niên đầu của thế kỷ XXI vừa qua là minh chứng không thể chối cãi cho điều đó. Hàng loạt dân tộc, quốc gia, vùng lãnh thổ đã vùng lên đấu tranh tự giải phóng và lựa chọn con đường xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa là thể hiện khát vọng chân chính, nóng bỏng của nhân loại. Vậy mà một kẻ vô học như Trịnh Bá Tư lại dám mở miệng phát ngôn ra những luận điệu xuyên tạc, vu cáo bản chất của chủ nghĩa Mác – Lê-nin thì quả thật không thể chấp nhận được.
Hiện nay, mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu mặc dù đã sụp đổ nhưng con đường xã hội chủ nghĩa vẫn có sức hút mạnh mẽ đối với nhiều dân tộc ở khắp các châu lục trên thế giới. Đặc biệt, khi nền kinh tế thế giới lâm vào suy thoái nặng nề, không ít nhà xã hội học, nhà tư tưởng, trong đó có cả những học giả tư sản và đại diện của giới tư sản, đã trở lại với chủ nghĩa Mác – Lênin, mà thực chất là trở lại với những nguyên lý căn bản trong quản lý kinh tế – xã hội của học thuyết về chủ nghĩa xã hội. Điều đó càng chứng tỏ, chủ nghĩa Mác – Lênin cho đến nay vẫn là đỉnh cao của trí tuệ loài người. Cho dù có phải bổ sung, phát triển, hoàn thiện thì những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện hiện nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là “vũ khí” lý luận sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng giai cấp. Cho dù có những phần tử phản động, đám “dân chủ” trong nước dùng mọi luận điệu, cố tình xuyên tạc, bóp méo thì chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn có sức sống dẻo dai và giá trị lâu bền. Việc các thế lực thù địch càng ra sức bài bác chủ nghĩa Mác – Lênin thì càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Có thể thấy rằng việc Trịnh Bá Tư có những phát ngôn xuyên tạc, vu cáo Chủ nghĩa Mác – Lênin, học thuyết cộng sản thực chất chỉ là hành động nhằm phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi nhằm kêu gọi tiền tài trợ từ đám “quan thầy” ngoài hải ngoại. Đây là hành động hết sức nguy hiểm, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, cho thấy rõ bản chất phản động của Trịnh Bá Tư trong quá trình lấy “số má” trong đám “dân chủ”. Nếu Trịnh Bá Tư không sớm hối cải, tiếp tục đi vào “vết xe đổ” của cha mẹ mình là Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm thì ngày mà hắn “nhập kho” chắc chắn sẽ không còn xa nữa.

Quỳnh Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *