Trước khi xuống đường hãy trả lời cho được những câu hỏi này????

 

 

  1. Cuộc biểu tình dự kiến vào ngày 10/06 ngày được phát động bởi các nhóm phản động, chống chế độ, tôn thờ Việt Nam Cộng Hòa. Vậy họ phát động biểu tình để phản đối chế độ hay chống Trung Quốc?

 

 

  1. Vì sao các thành viên Viện Phan Chu Trinh – như Nguyễn Quang A, Phạm Chi Lan, Chu Hảo… – không bao giờ tự kêu gọi biểu tình, dù họ luôn là kẻ đạo diễn các phong trào “chống Trung Quốc”?

 

  1. Phong trào biểu tình mà Viện Phan Chu Trinh kích động từ năm 2011 đến nay đã đem lại những thay đổi gì cho đất nước?

 

  1. Vì sao những nhóm người này chửi bới, nhiếc móc nhau, để đùn  đẩy việc kêu gọi biểu tình cho nhau trong suốt một tháng? Phải chăng do mâu thuẫn lợi ích?

 

 

  1. Vì sao có những nhóm người không làm bất cứ nghề nào khác để kiếm sống, ngoài nghề biểu tình, giá mỗi cuộc biểu tình đó là bao nhiêu?

 

  1. Phong trào biểu tình đó khiến nhân cách của những người tham gia nó thay đổi ra sao?

 

  1. Bạn đi biểu tình để giải quyết vấn đề, hay để được diễn vai người tốt, vai anh hùng?

 

8.Sao không ai dám chịu trách nhiệm phát động biểu tình, dù ai cũng muốn biểu tình đòi quan chức và đại biểu phải chịu trách nhiệm?

Nguồn LP

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *