“Gã” nhà văn – nhà thơ Lưu Trọng Văn bị biết chất là con trai của nhà thơ nổi tiếng Lưu Trọng Lư.

Gã” đã dùng ngòi bút của mình để bẻ cong sự thật, ủng hộ đám dân chủ cuội, ca ngợi kẻ phản động Trần Huỳnh Duy Thức đã “đấu tranh dân chủ” như vậy gã đã gián tiếp chửi Đảng, Nhà nước Việt Nam.

“Gã” cũng là một trong những người ủng hộ cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”, không biết Gã có nhúng tay vô quá trình biên soạn sách này không?

Vừa rồi “Gã” cũng tham gia tặng sách DỊ TẬT cho tủ sách các Trường Cao đẳng, Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đã có 2 Công văn của Nhà xuất bản Văn học đề nghị dừng phát hành và sau đó là Công văn của Cục xuất bản yêu cầu thu hồi.

Khi một nhà văn dùng ngòi bút bẻ cong sự thật thì vô cùng nguy hiểm!

(Lưu Trọng Văn là thành viên của cái hộ là Văn đoàn độc lập – một tổ chức quy tụ các văn sĩ có tư tưởng bất mãn, chống phá nhà nước)

Không chỉ có Lưu Trọng Văn mà ngay cả em trai “Gã” là Lưu Trọng Ninh cũng đang “tự diễn biến”, có nhận thức lệch lạc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Nguồn: Nghệ An thời báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *