Hội nghị T.Ư 8 sẽ xem xét kỷ luật cá nhân sai phạm trong vụ AVG