Ông Nguyễn Bắc Son bị cách chức Ủy viên Trung ương khoá XI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *