Qua tuyên bố này, Đại sứ Hoa Kỳ Kritenbrink  cũng cho biết mong muốn tiếp tục làm việc chặt chẽ với Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhằm củng cố và mở rộng Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Vào 15 giờ chiều 23-10, Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đắc cử Chủ tịch nước, với tỉ lệ phiếu là 99,79% (số đại biểu có mặt). Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước để Quốc hội biểu quyết thông qua. Sau đó, tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ nhậm chức