Gần 20 trang trang thông tin điện tử giả danh nghĩa Quốc hội ​

Văn phòng Quốc hội đã tiến hành rà soát và xác định hiện nay đang tồn tại 19 trang thông tin điện tử giả danh nghĩa của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hồi đáp phản ánh của các cử tri về nhiều trang thông tin điện tử được coi là của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội gửi văn bản đến các vị ĐBQH cho biết, Văn phòng Quốc hội đã tiến hành rà soát và xác định hiện nay đang tồn tại 19 trang thông tin điện tử giả danh nghĩa của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đặc biệt, trong đó có trang http://www.quochoi.org mạo danh trang điện tử chính thức của Quốc hội với tên Đại biểu Nhân dân.
Các trang thông tin này vừa đăng lại tin, bài của các cơ quan báo chí chính thống trong nước về hoạt động của Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội gây hiểu lầm đây là các trang chính thức của Quốc hội; vừa đăng tải các tin của mạng xã hội và các bài viết có những thông tin sai lệch, không đúng sự thật, tạo cách hiểu không đúng về hoạt động của Quốc hội.

Hiện nay, Văn phòng Quốc hội đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an để tiến hành rà soát, xử lý theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Quốc hội đề nghị thận trọng, tránh sử dụng, phát tán các thông tin sai lệch, không đúng sự thật được đăng tải trên các trang thông tin điện tử này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *