BẢN YÊU SÁCH 8 ĐIỂM NĂM 2019 LÀ GÌ?

Mới đây, trên mạng lan truyền cái gọi là “Bản yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam”. Sau đó, “bản yêu sách” này được các hãng truyền thông phương Tây như RFA đưa tin lại ầm ĩ để tuyên truyền quảng bá cho nó.

Để rộng đường bàn luận về vấn đề này, tôi xin trích đăng nguyên văn yêu sách 8 điểm này:

1. Trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm
2. Cải cách căn bản nền pháp lý để mọi người dân được hưởng các đảm bảo pháp lý như nhau, xoá bỏ những luật và điều luật đặc biệt dùng làm công cụ khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân (như những người biểu tình ôn hoà đòi quyền lợi chính đáng, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền đất nước…, những người phản biện chính sách, những người đối lập chính trị…);
3. Thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, công nhận báo chí tư nhân, chấm dứt chế độ kiểm duyệt dưới mọi hình thức (bao gồm các quy định kiểm soát thông tin trên mạng);
4. Ban hành và thi hành nghiêm túc luật về hội với nội dung bảo đảm quyền tự do lập hội và tự do hội họp;
5. Đảm bảo quyền tự do cư trú và đi lại trong nước, quyền tự do ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về;
6. Thi hành quyền tự do học tập, tự do học thuật, quyền tự trị đại học, phi chính trị hoá trường học;
7. Đảm bảo để tất cả các điều luật và các hướng dẫn thi hành luật trung thành với hiến pháp. Thực hiện trưng cầu ý dân đối với những luật có tác động lớn đến đời sống của đông đảo người dân và an nguy của quốc gia. Lấy pháp trị thay cho đảng trị (của Đảng Cộng sản), tiến tới phân lập ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp.
8. Thực hiện chế độ bầu cử (bao gồm quyền ứng cử) tự do, công bằng, minh bạch, xoá bỏ cơ chế “đảng cử dân bầu”.

Bản yêu sách được kí tên và được cho là do 100 tổ chức, cá nhân người Việt yêu nước làm ra. Tuy nhiên, tôi khẳng định đây là một trò mạo danh người yêu nước để thực hiện một hoạt động chống phá Nhà nước, vì mấy điểm sau:

Thứ nhất, những người làm ra bản yêu sách này không phải là người Việt Nam yêu nước mà bản chất đều là do số đối tượng chống phá Nhà nước Việt Nam ở cả trong và ngoài nước làm ra như Nguyễn lân Thắng, Võ Văn Tạo, Mạc Việt Hồng… Họ không có tư cách để đại diện cho người dân Việt Nam nên nói đây là bản yêu sách 2019 của toàn thể người dân Việt Nam là một trò tiếm danh và mạo danh.

Thứ hai, nội dung bản yêu sách thực chất là một bản tài liệu chiến tranh tâm lý, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, tập hợp những luận điệu xuyên tạc xằng bậy về thực tiễn tại VIệt Nam như vu cáo Việt Nam không có tự do báo chí, tự do bầu cử, tự do hội họp… Đây là những luận điệu xuyên tạc quá quen thuộc mà các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam vẫn đang tuyên truyền những năm qua.

Thứ ba, những đòi hỏi trong bản yêu sách là cực kì phi lý như đòi trả tự do cho tất cả “tù nhân lương tâm” tức số đối tượng chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật. Đây là điều hoàn toàn phi lý.

Thứ tư, cái gọi là bản yêu sách này được chủ yếu tán phát trên mạng và gửi cho các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao các nước chứng tỏ ý đồ của những người làm ra và soạn thảo bản yêu sách rất rõ là ý đồ tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam là chính.

Kết luận lại rằng: đây lại là một chiêu trò chống phá mới của các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam. Không thể nhân danh người yêu nước để làm trò xằng bậy được.

#Viễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *