Kỷ luật Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

Với nhiều vi phạm, một Phó bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) TƯ cho biết, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Sáu, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Bí thư chi bộ cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

Theo đó ông Sáu đã có những khuyết điểm, vi phạm như thiếu trách nhiệm trong việc chậm chỉ đạo ban hành và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ.

Ký ban hành quy chế làm việc của chi bộ có nội dung không đúng quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương.

Chấp hành có nội dung không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng trong ký nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên để chuyển sinh hoạt đảng không thông qua Chi ủy.

Trong sinh hoạt chi bộ, ông Sáu đã có lời nói thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho đảng viên, làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ.

Ngoài ra ông còn vi phạm điểm 3, điểm 6, quy định số 101 của ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình có lúc chưa nghiêm, thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, chấp hành không nghiêm quy chế làm việc của cơ quan.

Chiều nay, ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã thi hành việc kỷ luật khiển trách đối với ông Sáu.

Theo Báo Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *