Tròn 1 năm ngày mất đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngày hôm nay là tròn 1 năm ngày mất của Cố Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang – Chủ tịch nước,Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh,Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương,Đại biểu Quốc hội,người con ưu tú của đất Kim Sơn,Ninh Bình – vĩnh biệt chúng ta để về cõi vĩnh hằng…

Nhớ lại ngày này 1 năm trước,vào lúc 10h05′ ngày 21/09/2018 ( tức ngày 12/08 năm Mậu Tuất ),Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo,hưởng thọ 62 tuổi.

Tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời là một tin sốc đối với các nước trên thế giới,trong đó có những nước láng giềng gần với nước chúng ta.Còn ở trong nước,Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời đã để lại niềm thương tiếc vô hạn trong lòng người dân,đồng nghiệp,và những người đã đào tạo Chủ tịch nước trong những năm tháng học ở trường THPT Kim Sơn B,nơi ông đã gắn bó suốt những năm tháng là học sinh cấp 3.

Những ngày ấy,”đời tuôn nước mắt,trời tuôn mưa”,nhân dân cả nước đều hướng về 2 điểm : Nhà Tang lễ Quốc gia,Hà Nội – nơi đặt Linh cữu Chủ tịch nước và xã Quang Thiện,huyện Kim Sơn,tỉnh Ninh Bình – quê hương của Chủ tịch nước,Ai nấy trong lòng đều chung một nỗi buồn khi mất đi 1 Nguyên thủ Quốc gia,quê hương mất đi 1 người con ưu tú…..

Trong buổi lễ truy điệu,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng và Nhà nước ta đọc đọc điếu văn truy điệu.Tổng bí thư đã trân trọng ôn lại quá trình hoạt động của Chủ tịch nước từ khi còn là học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương đến khi nắm giữ cương vị là người đứng đầu một nước .

Tổng bí thư Ngyễn Phú Trọng nhấn mạnh :

” Hơn 45 năm hoạt động, công tác, từ khi là học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương đến khi giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động, công tác của Đồng chí gắn liền với lực lượng Công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

” Từ sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII tháng 4/2016 đến nay, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, đã tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.”

” Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, thương yêu đồng chí, đồng bào; thực sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.”

” Trong công tác, Đồng chí là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có ý chí chiến đấu cao; kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.”

Sau những giờ phút đau buồn trong buổi lễ,Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về đến quê nhà và vĩnh viễn yên nghỉ trong lòng đất mẹ trong niềm thương tiếc của nhân dân cả nước và nhân dân quê hương ông.

Hôm nay tôi ngồi đây viết bài nàynhư một nén nhang thơm tưởng nhớ Đồng chí Trần Đại Quang, ngay lúc trời đang đổ mưa ào ạt,tạo nên không khí đau thương trong ngày tưởng nhớ này.Chúng ta cùng nguyện đoàn kết một lòng,ra sức phấn đấu,cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang của chúng ta !

Nguồn: Đinh Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *