Tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng ra sao từ năm 2021?

Với 435/353 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Lao động sửa đổi hôm 20/11. Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động sẽ tăng theo lộ trình: 3 tháng tuổi hưu/năm với nam và 4 tháng tuổi hưu/năm với nữ, cho tới khi tuổi hưu của nam đạt 62 và nữ đạt 60.
Infographics: Tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng ra sao từ năm 2021? - 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *