Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các ban Đảng Trung ương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đồng Nai đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Đồng Nai là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều lợi thế phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai tăng trên 8%/năm, cao hơn mức tăng bình quân chung cả nước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng, dịch vụ và giảm ngành nông nghiệp, phù hợp thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người của Đồng Nai tăng đều qua các năm, trong đó năm 2019 đạt hơn 4.800USD, cao gấp 1,7 lần so với mức trung bình chung của cả nước. Đồng Nai là một trong hai địa phương đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Đề cập tới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần xem đây là vấn đề căn cốt; xem bài học về công tác cán bộ trong thời gian qua là bài học đắt giá, đồng thời đề nghị tỉnh Đồng Nai phải đoàn kết, nhất trí để tạo nên sức mạnh tổng hợp; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; đã có chủ trương tốt, nhưng không có con người tốt thì sẽ không thực hiện được. Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ: Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ sắp tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần phải đánh giá cán bộ một cách chính xác, công tâm, phải xem đây là vấn đề quan trọng nhất.