Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Sáng 7-5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã chính thức khai mạc sáng nay 7-5 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Đặc biệt, Tổng bí thư gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII năm 2018. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị Trung ương 7 tập trung thảo luận về 3 đề án lớn: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đây là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm.

Ngoài ra, dự kiến Trung ương cũng sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 7, trong đó nêu rõ thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các ban Đảng và các cơ quan hữu quan khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các đề án, báo cáo, tờ trình về các vấn đề nêu trên, gửi Trung ương theo đúng quy chế làm việc.

Tổng Bí thư cũng phát biểu một số ý kiến có tính gợi mở, nêu vấn đề để Trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

Nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần này diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khoá XII, trong bối cảnh sau hai năm rưỡi nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, tốt đẹp hơn cho sự nghiệp đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các ủy viên Trung ương tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại buổi khai mạc Hội nghị Trung ưowng 7 khóa XII

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương lần thứ 7 dự kiến bế mạc vào ngày 12-5.

Nguồn: NLD

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *