Có hay không việc Tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng trốn nghĩa vụ quân sự?

Vừa qua, trên nhiều trang Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chèn dòng chữ “tân Chủ tịch nước là người trốn nghĩa vụ nhưng lại có huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất”, kèm theo đó là những lời bình luận với giọng điệu chế giễu, hòng bôi nhọ, hạ uy tín cá nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tuy nhiên, luận điệu nói trên chỉ có thể dẫn dụ được người chưa hiểu bản chất vấn đề, còn lại chỉ khiến thiên hạ cười chê về sự hiểu biết có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên của chúng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuy không trực tiếp ra chiến trường nhưng chiến đấu trên mặt trận văn hóa tư tưởng góp phần quan trọng làm nên những thành tựu vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Sự thật thì không phải cứ cầm súng trực tiếp ra chiến trường mới được tặng huy chương kháng chiến. Cụ thể, theo Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Ban hành theo Nghị quyết số 47 NQ/HĐNN7 ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước) quy định rất rõ tại ĐIỀU 1, CHƯƠNG I: Về đối tượng được xét khen thưởng gồm: 1- Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và công an. 2- Cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước và cán bộ các đoàn thể, kể cả công nhân quốc phòng và thanh niên xung phong. 3- Cán bộ xã, phường, thôn, ấp, cán bộ hợp tác xã, tự vệ và dân quân du kích. 4- Những người không phải là cán bộ, chiến sĩ mà có thành tích kháng chiến chống mỹ, cứu nước.

Thứ hai, về điều kiện khen thưởng đối với những người không phải là cán bộ, chiến sĩ mà có thành tích kháng chiến, KHOẢN A, ĐIỀU 6, CHƯƠNG I của Điều lệ quy định: Tham gia các hoạt động trực tiếp phục vụ chiến đấu, như: đấu tranh vũ trang, làm nòng cốt trong đấu tranh chính trị, vận động binh sĩ địch, đi liên lạc hoặc làm cơ sở liên lạc, làm công tác mật giao, chuyển đưa vũ khí, tài liệu, tin tức cho kháng chiến, đi dân công phục vụ tiền tuyến, bảo đảm giao thông vận tải, bảo vệ, nuôi giấu cán bộ, bộ đội.

Thứ ba, về tiêu chuẩn thời gian để xét và mức khen thưởng chung cho cả nước tính từ ngày 20-7-1954 đến ngày 30-4-1975.

Căn cứ theo những quy định trên, đối chiếu với các mốc chính trong quá trình công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 12/1967 – 7/1968: Đồng chí là cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí học tập (nay là Tạp chí Cộng sản). Từ tháng 7/1968 – 8/1973: Đồng chí là cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản; là Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969 – 1973) cho thấy, ông tham gia kháng chiến chống Mỹ trên mặt trận truyền thông, là cán bộ chủ chốt của Tạp chí Cộng sản lúc bấy giờ, do đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đủ điều kiện được tặng huy chương kháng chiến chứ không phải như một số người suy diễn, đơm đặt.
Nguồn: NĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *