Bộ Lao động chưa có phương án thay thế đề xuất nghỉ lễ 27/7

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, tới thời điểm này, Ban soạn thảo chưa có đề xuất mới thay thế cho việc lựa chọn bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào dịp 27/7 đã được rút trước đó.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp thông tin về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV vừa qua, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã xin rút đề xuất bổ sung ngày nghỉ lễ vào dịp 27-7.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp, việc Ban soạn thảo đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ trong Dự thảo sửa đổi Luật Lao động trước đây xuất phát từ nguyên nhân Việt Nam là nước có số ngày nghỉ lễ ít so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, từ 1-5 đến 2-9 hàng năm không có ngày nghỉ nào.

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội cho rằng, nên bổ sung ngày nghỉ lễ vào dự luật nhưng không nên chọn ngày 27-7; có thể chọn Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6)… Do còn nhiều ý kiến khác nhau nên tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã xin rút đề xuất này.

Theo yêu cầu của Quốc hội, khi có đề xuất mới cần có sự trưng cầu ý kiến rộng rãi và đánh giá tác động đầy đủ. Trong khi đó, thời gian từ nay tới khi tổ chức kỳ họp Quốc hội tiếp theo không còn nhiều. Chính vì thế, Ban soạn thảo hiện chưa có đề xuất mới nào để thay thế cho đề xuất ngày 27-7 đã được rút lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *