Phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện chương trình làm việc, ngày 6-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.

Phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *