Chuyên gia Campuchia đánh giá cao bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là một bài viết quan trọng, thể hiện tầm nhìn phổ quát, mang tính chất khoa học và cũng đầy tâm huyết của nhà lãnh đạo đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Đó là nhận định của chuyên gia châu Á của Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, ông Uch Leang, khi trả lời phỏng vấn phóng viên VOV thường trú tại Campuchia về bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

GS,TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ông Uch Leang cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy cái tâm của người lãnh đạo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, chịu sự cạnh tranh khốc liệt trên trường quốc tế. Ông cho biết, với quan điểm lấy nhân dân là trung tâm, mọi suy nghĩ và hành động đều vì lợi ích của người dân nên Đảng cộng sản Việt Nam luôn nhận được sự đồng lòng ủng hộ từ nhân dân trên mọi miền tổ quốc. Ví dụ như trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam đã cho cả thế giới thấy sự đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân vì một mục tiêu chung.

“Điều mà tôi ấn tượng nhất trong bài viết này là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hay trong điều kiện nào thì Đảng CSVN vẫn lấy người dân là chủ đạo, tất cả mọi quyết định đều vì người dân, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam”- Ông Uch Leang bày tỏ.

Ông Uch Leang cho rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách xã hội trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa đặc biệt trong vấn đề phát triển con người, phát triển nhân lực để xây dựng đất nước, là đường hướng mang tính chiến lược đối với tương lai của đất nước và hạnh phúc của người dân.

Về những kết quả Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển vừa qua, ông Uch Leang nhấn mạnh, Việt Nam đã từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Bất chấp những khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đã đưa Việt Nam gặt hái được nhiều thành công to lớn.

Bên cạnh đó, ông Uch Leang cũng nhấn mạnh, Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trên con đường phía trước. Các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định. Cùng với đó, trong bối cảnh cạnh tranh khu vực và thế giới ngày càng mạnh mẽ, vấn đề dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19 cũng là một thách thức không nhỏ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Ông Uch Leang nhận định rằng, những năm qua, mối quan hệ Campuchia – Việt Nam luôn được củng cố và phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù cả hai nước đều chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng kim ngạch xuất-nhập khẩu giữa hai nước vẫn đạt hơn 5 tỉ USD, bằng kim ngạch xuất -nhập khẩu của cả năm 2020. Cùng với đó, Việt Nam cũng đã tích cực hỗ trợ về về vật chất và tinh thần cho Campuchia trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Ông Uch Leang bày tỏ tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết nhất trí và truyền thống yêu nước của nhân dân, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội./.

Nguồn: VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *