Tổng bí thư: ‘Tiếp xúc với dân chân thực, đừng hình thức’

Nhắc đến vai trò của từng cán bộ, đảng viên, Tổng bí thư lưu ý phải tiếp xúc với dân chân thực, đừng tiếp xúc hình thức, không theo đuôi quần chúng.

Ngày 16/8, Ban Thường trực Ủy Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức “Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Dự hội nghị có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và nhiều ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng.

Tìm mọi cách quyết ngăn chặn dịch lan rộng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tiếp theo thành công của Đại hội Đảng XIII, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội là công việc rất cần thiết và hệ trọng, phải được thực hiện một cách rất nghiêm túc, quyết liệt trong suốt nhiệm kỳ.

“Có biến nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đó mới là thành công thực tế của Đại hội”, Tổng bí thư nhắc lại.

Ông nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển tổng quát của đất nước không chỉ cho những năm trước mắt mà cho cả giai đoạn tương đối dài đến năm 2045.

Để thực hiện được mục tiêu này, theo Tổng bí thư, không có cách nào khác là phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng.

 

Tong bi thu Nguyen Phu Trong noi khong duoc mi dan anh 1

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự hội nghị.

Tổng bí thư đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tổng kết kinh nghiệm và thực hiện những giải pháp mới để thực hiện định hướng này.

Trước hết là tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp theo là cần phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Theo Tổng bí thư, động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Người đứng đầu Đảng nhắc đến tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khoẻ và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế – xã hội và mọi mặt của đời sống.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Tổng bí thư đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên cùng toàn thể nhân dân đồng lòng, nhất trí cao nhất tham gia phòng, chống dịch với tinh thần nhất định phải dập được dịch.

Phải tiếp xúc với dân chân thực

MTTQ Việt Nam cũng cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Trong đó, tăng cường giám sát, phản biện; tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổng bí thư cho rằng mỗi cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác mặt trận trong tình hình mới.

Tong bi thu Nguyen Phu Trong noi khong duoc mi dan anh 2

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng cán bộ, đảng viên phải tôn trọng dân thật sự, lắng nghe nhân dân và làm theo mong muốn của nhân dân một cách thật lòng.

Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước về thực hành phong cách dân vận theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh phải thật sự thấm sâu lời dạy của Bác Hồ: “Làm công bộc của dân”, “làm đầy tớ nhân dân chứ không phải làm quan nhân dân”, “đừng lên mặt làm quan nhân dân”.

“Phải tiếp xúc với dân chân thực, đừng tiếp xúc hình thức, không được mị dân, theo đuôi quần chúng. Phải tôn trọng dân thật sự, lắng nghe nhân dân và làm theo mong muốn của nhân dân một cách thật lòng”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò của mình, Tổng bí thư đề nghị các cơ quan Nhà nước cần nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội, tạo điều kiện thật tốt để phát huy vai trò giám sát của nhân dân..

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Tổng bí thư tin tưởng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhiệm kỳ này sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, hiệu quả cao để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *