Kỷ luật 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Nam

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Ngày 27/4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, tại quyết định 529, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Xuân Dưỡng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 10/11/2021.

Tại quyết định 530, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Vượng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 10/11/2021.

Tại quyết định 527, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Hiến (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) nhiệm kỳ 2016 – 2021 do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 10/11/2021.

Tại quyết định 528, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Đông (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) nhiệm kỳ 2016 – 2021 do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 1/12/2021.

Trước đó, theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Xuân Đông, với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chịu trách nhiệm cá nhân về vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc khi thực hiện nhiều dự án khai thác khoáng sản nhưng không chỉ đạo tổ chức họp bàn, thảo luận thống nhất trong Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, không báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, nhiều tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính; trực tiếp ký một số văn bản để các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, thực hiện dự án đầu tư trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vi phạm của ông Nguyễn Xuân Đông là nghiêm trọng. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *