Báo chí cách mạng hay báo chí phản cách mạng???

Thời gian vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, chúng ta dễ dàng bắt gặp những thông tin xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật và cổ xúy cho tiêu chuẩn giá trị phương Tây, núp dưới danh nghĩa đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống tiêu cực trong xã hội, đề cao tự do ngôn luận – các cơ quan công quyền và người thực thi pháp luật ở Việt Nam đã liên tục trở thành những mục tiêu công kích của một số tờ báo vốn thuộc các ngành, đoàn thể chính trị xã hội quản lý.

Dưới ngòi bút của phóng viên những cơ quan báo chí này trong các bài viết và nhất là ở cách giật tít, tất cả các cơ quan công quyền Việt Nam “đều có vấn đề”, tất cả cán bộ công chức mà đặc biệt là những người làm trong các cơ quan thực thi pháp luật đều hiện lên như kẻ thù của nhân dân, đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Cũng từ chính báo chí Việt Nam này đã được các hãng truyền thông nước ngoài không thiện chí với Việt Nam và đám phản động người Việt lưu vong ở trong và ngoài nước sử dụng triệt để nhằm công kích, bôi nhọ chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dự luận, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội, công an… và kích động tâm lý chống phá trong các tầng lớp nhân dân ở Việt Nam.

Nếu các cơ quan chức năng không kịp thời có những biện pháp chấn chỉnh và thắt chặt công tác quản lý báo chí, truyền thông và mạng xã hội, để “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” theo cách như thế này thì đám kền kền sẽ tạo ra một cuộc “cách mạng màu” ở Việt Nam sớm thôi (vấn đề chỉ còn là thời gian), khi mà những tờ báo đó không chỉ là “lều báo, chuồng báo, cũi báo” mà đã thực sự trở thành nơi gieo mầm phản cách mạng.

Không nói to tát, chỉ đơn giản ở góc độ cá nhân những người thực thi công vụ: nếu báo chí và dư luận luôn coi các cơ quan chấp pháp, người thực thi pháp luật là kẻ thù; chính quyền không bảo vệ cán bộ của mình thì sẽ không còn ai dám đứng ra bảo vệ pháp luật, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội nữa đâu?
Báo chí hàng ngày ra rả ra rả nói về đạo đức xã hội bị xuống cấp, kỷ cương xã hội bị coi thường, vậy đạo đức báo chí, kỷ cương trên lĩnh vực truyền thông của các vị thì đang ở đâu? Hay để cho “cờ hó” nó nhai rồi!
Nguồn: Sưu Tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *