Vạch trần thông tin xuyên tạc công tác nhân sự Đảng của thế lực thù địch

Triệt để lợi dụng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sự kiện chính trị trọng đại các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đẩy mạnh hoạt động chống phá, tuyên truyền, tán phát các quan điểm sai trái, phản động. Theo đó, Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng khai mạc sáng ngày 7/5/2018 tại Thủ đô Hà Nội đã nhanh chóng trở thành tâm điểm để các thế lực thù địch chống phá. Trên trang Blog RFA có bài viết “Hội nghị Trung ương 7 với những đảo lộn về công tác Nhân sự Bộ Chính trị không như dự kiến”. Nội dung bài viết đã cố tình xuyên tạc về nội dung và chủ đề của Hội nghị Trung ương 7.

Nội dung bài viết cho rằng: “Việc bổ sung cho các vị trí lãnh đạo trong Bộ Chính trị cũng như dự kiến quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ khoá 13 sẽ không diễn ra như dự tính của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ ban đầu…những phương án loại những ai, thêm những ai dường như đã bị tắt ngấm với sự trở lại bất ngờ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau thời gian vắng mặt đầy bí ẩn”.

Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, xuyên tạc, bịa đặt về công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì, Hội nghị Trung ương 7 của Đảng không chỉ bàn về công tác nhân sự mà còn bàn nhiều vấn đề quan trọng khác như vấn đề cải cách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong các nội dung mà Trung ương đề cập thì công tác nhân sự cấp chiến lược được Trung ương đặc biệt quan tâm nghiên cứu, thảo luận một cách chặt chẽ, kỹ càng để đưa ra những phương hướng, giải pháp tối ưu, hiệu quả để xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương hiện nay. Thực tế cho thấy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng, bố trí, xắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường thực tiễn công tác. Đảng ta xác định đây là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng; đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế về công tác cán bộ; đồng thời xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Những thành tựu đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII với những dấu ấn to lớn, nhất là trong phát triển kinh tế, nâng cao thế và lực của đất nước, uy tín trên chính trường thế giới đều có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Trung ương đã chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm của một số cán bộ và công tác cán bộ cần phải khắc phục, sửa chữa.

Do đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự có “tầm, tâm, trí” là “công bộc” của dân, Hội nghị Trung ương 7 đã đưa ra đề án chiến lược mới có tính đột phá “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đề án xác định: Khi triển khai đề án này, các cấp, các ngành mà trực tiếp là Ban Tổ chức Trung ương đã xin ý kiến của 128 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương; làm việc trực tiếp với 15 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; tổ chức 25 hội nghị, hội thảo ở 3 miền Bắc, Trung, Nam, lấy ý kiến 2 vòng các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương; tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của các cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học và nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm một số nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore… Như vậy, có thể khẳng định vấn đề nhân sự cấp cao đã được Đảng ta đặc biệt coi trọng, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc từ Trung ương cho đến cơ sở, phát huy cao độ tính dân chủ trong thảo luận, góp ý của các tổ chức chính trị xã hội. Việc các đài báo phản động trong và ngoài nước tuyên truyền xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII là hành động hết sức lố bịch, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể người dân Việt Nam và cần bị cả xã hội lên án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *