Cụ thể, tại Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết nghị tiếp nhận đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XIV biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 1-4-2020. (Toàn văn nghị quyết: nq 916 – phe chuan uvtt ubqpan dvoi db ng t xuan da ky 25-3-2020.doc)

Công bố 5 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn nhân sự
Một phiên họp của UBTVQH.

Tại Nghị quyết số 917/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Hồ Quang Điệp, kể từ ngày 9-3-2020. (Toàn văn nghị quyết: nq 917-phe chuan ket qua bau pct hdnd tinh binh duong.doc)

Tại Nghị quyết số 918/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương kể từ ngày 17-3-2020. (Toàn văn nghị quyết: nq 918 – phe chuan ket qua mien nhiem pcthdnd tinh quang binh.doc)

Tại Nghị quyết số 919/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Công Huấn, kể từ ngày 17-3-2020. (Toàn văn nghị quyết: nq 919 – nq phe chuan ket qua bau pct hdnd tinh quang binh.doc)

Ngoài ra, UBTVQH cũng ban hành Nghị quyết số 922/NQ-UBTVQH14, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Huỳnh Thị Hằng, kể từ ngày 23-3-2020.