Nước Mỹ báo động: 44% giới trẻ Hoa Kỳ thích sống dưới chế độ XHCN