Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải

Ông Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương cán bộ. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định kỷ luật với Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải. Theo đó, ông Hải bị nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Huỳnh Quang Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Huỳnh Quang Hải vì đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Ông cũng vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính từ giữa năm 2015. Trước đó, ông Hải giữ chức Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước. Hiện ông phụ trách quản lý về thị trường chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp, công tác tài chính nội ngành…

Nguyễn Hoài (vnexpress.net )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *